Отзиви

Нашите студенти за нас:

От завършването си на магистърска програма „Превод“ работя в тази сфера. Бил съм преводач и редактор както на щат, така и на свободна практика. Днес дори вече имам своя агенция за преводи. Това нямаше да е възможно, ако не бях завършил магистърската програма „Превод“. Тя ми даде уменията, познанията и компетенциите, с които да навляза в сферата на превода и да се развивам в нея. Преподавателите в програмата са с богат опит и с охота запознават студентите с тънкостите на „занаята“. В нея ще научите как да подхождате към различните типове текстове, как да управлявате глосарите и преводаческите си памети, както и редица други ключови умения. Ако езиците са вашата страст, ако обичате да четете и непрекъснато да научавате нови неща, магистърска програма „Превод“ е правилният избор.
Росен Асенов
Собственик на агенция (Прием 2012/13 г.)
Завършила съм бакалавър „Английска филология“ и МП "Превод" в Софийския университет. Понастоящем имам собствена агенция за писмени и устни преводи и продължавам да съм действащ конферентен преводач – професия, която ми открадна сърцето завинаги. Избрах да следвам в МП „Превод“ на първо място заради разнообразието от курсове, които покриват почти целия спектър на преводаческата професия. И макар фокусът ми винаги да е бил свързан с конферентния превод, именно досегът с толкова различни дисциплини ми помогна да затвърдя избора си... За съжаление, преводаческата професия в България е доста неурегулирана и в нея нерядко се срещат хора, чието място изобщо не е в тази сфера. Но от позицията си и на преводач, и на работодател твърдя, че разликата между тях и работата с колеги, завършили тази магистратура, е космическа. И за професионалистите в тази сфера името на програмата действително е символ на престиж.
Михайла Миленкова
Преводач, собственик на агенция (Прием 2012/13 г.)
Обучението в МП „Превод“ е съобразено с актуалното развитие на бранша и предоставя както полезни информационни ресурси с директно практическо приложение, така и контакт с работодатели от сектора. ... За мен времето, прекарано в специалността, беше изключително плодотворно откъм лично развитие и разкриване на нови възможности. В рамките на магистърската програма успях да осъществя четиримесечна мобилност във Франция, а непосредствено след това започнах работа в преводаческа агенция вследствие на осигурен от програмата стаж... Високо ценя колегиалното и сърдечно отношение на преподавателския колектив и оказаната подкрепа по време на следването ми. Препоръчвам магистратурата на хора, които търсят професионално поле с действителна възможност за реализация и рентабилност.
Зорница Петрова
Преводач (Прием 2015/16 г.)
Записах магистърската програма „Превод“, защото беше нещо, с което винаги съм искала да се занимавам, макар и да не си бях давала сметка към колко разнообразен и динамичен бранш ще ми отвори врати. Освен че положи нужните основи, върху които да се развивам като преводач, програмата ми предложи и поглед към много от посоките, в които мога да направя това. Преподавателите бяха изключително мотивиращи и готови да споделят незаменимия си опит, а благодарение на задължителния стаж към магистратурата намерих и работното си място – организатор в преводаческа агенция. Един от големите плюсове на специалността е, че каквато и професия да избереш, ако имаш желание, винаги можеш да превеждаш в свободното си време, да откриваш областите, които са ти интересни, и да се специализираш в тях.
Мария Тодорова
Асистент в СУ (Прием 2015/16 г.)
Магистърската програма „Превод“ е не просто естествено продължение за завършилите филология с интерес към превода, но и любопитна възможност за тези, които искат да усъвършенстват и да придобият ново, ценно умение, към което винаги ще има гарантиран интерес. Подчертано практическият подход във всички дисциплини на програмата означава, че бързо може да се натрупа реален опит в областта, но студентите не са оставени без елементарна основа, на която да стъпят, дори и да не са дипломирани филолози.  Дисциплините са разнообразни и засягат почти всеки аспект на превода, за който в момента има търсене, и наблягат сериозно на отличната езикова подготовка. Това дава гаранция, че студентите могат да намерят своята ниша, дори де встъпват тепърва в превода. Преподавателите са мотивиращи и отзивчиви, а някои от тях са външни за университета, директно идващи от бранша.   От магистърската програма „Превод“ излязох много по-добър преводач с много по-всеобхватен поглед върху дейността. Програмата ми даде нужната увереност, че мога да се занимавам професионално с преводи – и го правя от няколко години насам.
Андрей Георгиев
Филмов преводач, редактор в БНТ, хон. асистент в СУ (Прием 2016/17 г.)
След приключване на обучението ми в специалност „Френска филология“ се записах с огромно желание в магистърската програма „Превод“. Тя оправда и надхвърли очакванията ми. Учебният план е прецизно изготвен така, че да покрива всички аспекти на превода, и в него няма нито един излишен час. Преподавателите работят с отдаденост и истинско желание да са полезни на студентите си. Осигурените стажове дават възможност на младите преводачи да навлязат в истинския свят на преводаческата дейност, за да покажат уменията си и те да бъдат забелязани. От приключването на магистърската програма не съм спирала да се занимавам с преводи и да прилагам на практика всичко, научено в нея. Целият опит, който преподавателите ми предадоха, и познанствата, които направих в нея, са ми от полза всекидневно. Установих, че знанията и уменията, които придобих в университета, превъзхождат тези на други колеги, които не са имали досег до магистратурата. Наблюденията ми показват, че професионалистите в тази сфера подхождат с доверие към преводачи, завършили магистърската програма, и ги предпочитат при възлагане на сериозни и отговорни проекти, като например преводи за европейските институции.
Александра Станева
Преводач (Прием 2017/18 г.)
Любовта към чуждите езици и работата с тях предопредели и избора ми на специалност в университета. След завършен бакалавър по френска филология именно магистърската програма „Превод с френски и английски език“ ми позволи тази моя страст към езиците и преводите да се разгърне. В рамките на магистратурата изучавах курсове по превод за европейските институции, превод на юридически, обществено-политически и икономически текстове, както и придобих умения за работа с преводачески софтуер като SDL Studio, Wordfast Anywhere и Memsource. По време на обучението ми преподавателите демонстрираха високо ниво на ангажираност, стриктност, коректност и професионализъм по отношение на занятията и нас, студентите. Знанията, придобити и усъвършенствани по време на следването ми, ми помогнаха през 2022 г. да спечеля първо място в VII Международен студентски конкурс по превод „ТРАНСФОРМАЦИИ 2022“ (превод от френски към български език в раздел „Проза“), организиран от Великотърновския университет. Освен това образованието, получено по време на магистратурата ми, допринесе да бъда избрана за преводачески стаж в Европейската централна банка във Франкфурт, Германия, което ми даде изключително ценен опит в областта на превода и многоезичието и ми показа колко е приятно да работиш в международен екип. В заключение бих добавила, че тази година и половина, прекарана в обучение по превод, беше изключително полезна и ползотворна за мен и го препоръчвам на всички, желаещи да се развиват в областта на превода, било то професионално или любителски. Програмата породи у мен допълнителна любознателност и желание по-нататък да надградя уменията си и в устния превод.
Галена Добрева
Преводач (Прием 2020/21 г.)
Магистърска програма „Превод“ е чудесна възможност за всеки, който се интересува от езици и преводачество. Като основни предимства на програмата може да бъдат посочени нейната достъпност, широкият ѝ познавателен обхват и съвременният поглед върху преводаческата дейност. 1) Достъпност: Достъпността на магистърска програма „Превод“ има два основни аспекта: Първо, в нея могат да се включат както студенти, владеещи само английски или само френски език, така също и студенти, които владеят и двата езика. Това е огромно предимство от гледна точка на гъвкавостта при продължаването на висшето образование. Второ, програмата е достъпна както за студенти, които са завършили филологически специалности, така също и за студенти, които нямат филологическо минало в университета. Срещата между филолози и хора, завършили други специалности, е залог за взаимно обогатяване. Това е особено валидно, като бъде взет предвид фактът, че самите преводи като сфера се разделят на различни подобласти, изискващи специализирани знания. 2) Широк обхват на подобласти на превода, до които може да се докосне студентът: Възможно е човек да си мисли, че владеенето на конкретен език е достатъчно за преводаческата дейност. Без познаването на езика, разбира се, тази дейност не е възможна, но също толкова важно е човек да си избере и специализирана сфера, в която да превежда. Един специалист по медицински преводи би могъл да се затрудни с превода на юридически текстове – и обратното: специалистът по юридически преводи трудно ще се справи с медицински текстове. Магистърска програма „Превод“ дава възможност на отделния студент да избере правилната комбинация от дисциплини, с които да затвърди и надгради знанията в конкретния „профил“, който си е избрал. Изключително ценно е, че едновременно с това студентът има и възможността да излезе от „зоната си на комфорт“ и да се докосне до материи и теми, които не са част от основния му „профил“. 3) Съвременен поглед върху преводаческата дейност: Друга отличителна характеристика на програмата е съвременният поглед върху преводаческата дейност. Студентите се запознават с най-актуалните софтуерни продукти, които са насочени към подпомагане на преводачите – това е незаменим опит както за тези, които твърдо са решили да се занимават основно с преводачество, така и за тези, които ще се включат в програмата, за да обогатят езиковата и преводаческата си култура.
Божидар Захариев
Юрист, специализиран преводач (Прием 2020/21 г.)
Избрах магистърска програма „Превод“, защото търсех специалност, която да ми помогне да развия преводаческите си умения и да се реализирам професионално в тази област. Завършила съм бакалавърска степен в специалност „Английска филология“ към Софийски университет и още оттогава развих интерес към писмените преводи. Магистърската програма ми помогна да изуча тънкостите при превеждане както на художествени, така и на нехудожествени текстове. Част от различните видове текстове за превод, с които работехме в часовете, включват: европейски, медицински, правни, политически, технически, художествени и други. Тези часове бяха посветени на това да ни научат как да търсим необходимата ни информация в надеждни източници и какви преводачески похвати да използваме за често срещани проблеми. Също така се запознах с новите софтуери, които се използват при превод в днешно време, за да се гарантира по-добро качество на крайния текст. Това са умения, които улесняват не само работата на преводача, но и реализацията му/ѝ, защото повечето преводачески агенции и клиенти изискват работа с въпросните софтуери. Освен това магистърската програма изисква студентите да преминат поне два стажа в рамките на обучението си, за да приложат изучаваното в реални условия. Възможностите, разбира се, са изключително много и студентите са свободни и дори окуражавани да се включат в колкото се може повече стажове. Благодарение на тези стажове направих първите си крачки по пътя на професионалната си реализация, тъй като получих първия си договор към преводаческа агенция. На последно място, но не и по важност – магистърската програма е сертифицирана от ЕМТ (Европейска мрежа на магистърските програми по превод), която дава възможност на студентите за реализация като преводачи в Европейската комисия. Поради ЕМТ членството на програмата имах шанса да присъствам на форума „Translating Europe“ в Брюксел, в който се включиха студенти, опитни преводачи и собственици на бизнес в областта на превода. На това мероприятие успях да създам контакти и да получа информация за най-новите проблеми и решения в света на превода.
Камелия Русева
Преводач (Прием 2021/22 г.)
Тази магистърска програма е безценна поради няколко причини. Първо, тя позволява да се избере между два езика – английски и френски, като за тези с двата езика съществува опцията да се следва и на двата езика. Моето следване беше само на английски език, но много често се коментираха също френски примери и проблеми, адаптирани спрямо езика, на който следвах. Второ, програмата е изключително практически насочена в много аспекти. Магистрантът не само получава правото да избере от редица избираеми курсове за превод като медицински, технически, европейски, филмов, художествен и др., но и посещава курсове, които най-тактично и целенасочено отключват възможности за по-лесно разбиране на пазара на преводите. На мен ми допаднаха най-много медицинският превод, художественият превод, икономическият превод и европейският превод, които ми показаха проблемите и трудностите на всяка областта. Европейският превод например ме научи на голямо търпение и постоянно проверяване на термини, тъй като в европейския контекст английският е пречупен по много особен начин, затова една обикновена фраза или дума може да се интерпретира по съвсем различен начин, а това е от съществено значение за успешното разбиране и пълноценния превод на текстовете на ЕС. От друга страна, медицинският превод ми показа как дори често пъти да запазваме термините от английски на български, има и моменти, в които е задължително терминът да е само на български, и как синтаксисът може да бъде преобърнат поради различията между двата езика. Трето, има цял курс, който е създаден, за да подпомогне дипломантите при написването на дипломната работа, курсът покрива всички аспекти на една магистърска теза и чрез добри и лоши подготвителни примери, както и домашни работи, дава ясна ориентация в лутаницата при избиране и написване на тезата. И на последно място, всички преподаватели са или най-добрите в областта, или действително се занимават с преводи професионално, или членуват в преводачески организации, агенции, асоциации и под., като винаги са готови да отговарят на въпроси и да дават кариерни съвети. Нека не пропуснем и факта, че има осигурен стаж (както и стаж, който магистрантът сам трябва да намери и изкара), който допринася за обогатяване на опита в областта на превода, както и редица възможности на национално и международно ниво като конкурси, обучения, предложения за работа от изтъкнати институции. В заключение, щастлив съм, че избрах точно тази магистърска програма и се запознах с всичките професионалисти, които ми преподаваха. Чувствам се получил познания и качества за развиване на по-нататъшни умения в професионален план.
Фикрет Виждан Тургут
Преводач (Прием 2021/22 г.)