Ресурси

Библиотечни ресурси

На разположение на студентите от магистърска програма „Превод“, освен Университетската библиотека и всички филиални библиотеки в СУ, са и всички ресурси на Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика, на Франкофонския център и на Библиотеката за френска литература към УБ.

 Университетската библиотека предлага в електронен формат множество книги по теория и практика на превода. Те са достъпни за четене от компютри в сградите на Ректората след регистрация. Можете да ги консултирате от тук.

Централна университетска библиотека – Работно време: понеделник – петък: 08:00 – 20:00 ч., събота от 8.00 до 18.00 ч.

В Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика има специален отдел за книги по теория и практика на превода. От 2012 г. насам той се обогатява редовно с нови и значими заглавия в тази област. Началото на тези актуализации беше поставено благодарение на финансиране по Научно-изследователски проект №31/05.04.2012 г. по НИС на СУ „Св. Климент Охридски“, чиято цел беше създаването на уеб-базиран софтуер за съхраняване и обработка на специализирани глосари, създадени от дипломанти в магистърската програма.

В Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика и във Франкофонския център се съхраняват и магистърските тези на студенти от програмата, както и специален каталог за тях.

Работно време:

  • Понеделник до четвъртък от 9 до 17 ч. (без обедна почивка)
  • Петък от 9 до 13 ч. (с читатели)
Библиотечно-информационен център към Катедрата по англицистика и американистика
Франкофонски център в СУ

Франкофонският център в СУ се намира на четвъртия етаж в северното крило на Ректората, срещу Паричен салон. В него се предоставят на разположение на посетителите множество речници, енциклопедии и справочници, както и компютри за самостоятелна работа, учебна зала, второ лекционно пространство, оборудвано със смарт дъска, ъгъл за срещи, събития или неформално общуване с пиано.

Библиотеката за френска литература се намира на партера на северното крило на Ректората, зала 222.

Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч. (сряда 8.30 – 12.00 / 14.30 – 17.30).

Техническо оборудване

Още от самото си създаване програмата залага на информационните технологии за комуникация при осъществяването на съвременно ефективно университетско преподаване и обучение.

Наличната апаратура, която предлага факултетската учебно-техническа база, включва:

  • – езикови кабинети
  • – компютри за обучение на студентите и работа в Интернет
  • – мултимедия за онагледяване на учебния процес

Тази техника се използва пълноценно в учебния процес.

Навсякъде в сградата на Ректората е осигурен високоскоростен безплатен достъп до Интернет за преподаватели и студенти. Министерството на просветата осигурява безплатни работни профили за работа с офис пакета на Microsoft Word на всички студенти и преподаватели.

В учебния процес се използват активно онлайн интерактивни платформи за обучение и споделяне на ресурси като Moodle и Microsoft Teams.

Специализираният кабинет по превод на ФКНФ към СУ „Св. Климент Охридски“ има необходимото програмно осигуряване за обучение и работа, включително най-новите професионалните софтуерни продукти за преводачи на RWS International.

Програмите за академично сътрудничество, в които МП „Превод“ е участник, осигуряват на студентите възможности за овладяване на най-новите версии на основни софтуерни продукти в помощ на превода като RWS Trados Studio, Phrase, Zoo Digital и др.