Полезни връзки

Информация за прием и обучение в програмата

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

СУ – Прием за ОКС „Магистър“ след висше образование

ФКНФ – информация за прием

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

Езикови справки и ресурси