Примерни текстове

Можете да свалите някои примерни изпитни текстове от приемни изпити за МП „Превод“ от подраздела „За изтегляне“ в раздел „Полезно“ или като щракнете на съответния бутон по-долу: