Условия за кандидатстване

Важно: През последните няколко години подаването на документи се осъществява само онлайн.

Актуалния линк за съответната кандидатстудентска кампания можете да намерите в раздел „Актуално“.

За кандидатстване за обучение в МП „Превод“ е необходимо кандидатите да притежават:

  • Завършена бакалавърска степен (120 кредита ECTS) в България или в чужбина, независимо от изучаваната специалност и получената професионална квалификация;
  • Кандидатите, които не са завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ на специалността Английска/Френска филология, трябва да представят официален и признат национален или международен сертификат за много добро владеене (минимум ниво С1) на английски и/или френски език (писмено и говоримо).

И още:

  • Няма изискване за минимален общ успех за държавна поръчка
  • За платена форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от Добър 4.00.

Кандидатите могат да получават допълнителна информация за магистърската програма „Превод“:

  • на тел. 9308 314, Катедра „Англицистика и Американистика“ – каб. 167;
  • на тел. 9308 281, Катедра „Романистика“– каб. 170;
  • или ни пишете тук!