Някои често задавани въпроси:

Каква е цената за обучение в МП „Превод“?

Годишната такса за обучение се различава според това дали обучението е субсидирано от държавата (т. нар. държавна поръчка) или е платена форма. Местата за обучение, субсидирано от държавата, се отпускат централно от МОН за всяка година и тенденцията е да намаляват за сметка на платената форма. 

Годишната такса за обучение се определя всяка година със заповед на ректора на СУ въз основа на размери на таксите, утвърдени с постановление на Министерския съвет. Заповедта на ректора може да бъде намерена тук. Таксите за обучение, субсидирано от държавата (приложение 1.1.), и за платено обучение (приложение 1.5.1.) могат да бъдат изтеглени от същата страница.

За учебната 2023/24 година годишната такса за обучение, субсидирано от държавата, е 600 лв., а годишната такса за платено обучение е определена в намален размер спрямо постановлението на МС и възлиза на 1650 лв.

Кой може да кандидатства за обучение, субсидирано от държавата?

За обучение, субсидирано от държавата, може да кандидатства всеки, който няма завършена магистърска степен, субсидирана от българската държава. Кандидатите, които притежават ОКС „Магистър“ от български държавен университет, могат да записват само платена форма на обучение в магистърски програми.

Мога ли да следвам програмата онлайн, тъй като работя на пълен работен ден?

Към учебната 2023/24 г. МП „Превод“ предлага само редовно присъствено обучение. Засега не предлагаме дистанционна форма, но е възможно в близките години да предложим и такава. Следете сайта и страницата ни!

Препоръчително е да предвидите време за образованието си в МП „Превод“ и да присъствате в часовете, тъй като анализите и обсъжданията в тях са ценна и незаменима част от обучението. Програмата предлага богато мултимедийно съдържание и множество ресурси за обучение и усъвършенстване, като същевременно отдава голямо значение на живия контакт и взаимодействие с преподаватели и колеги по време на обучението.

Закъснях да подам документите си и да се явя на приемните изпити. Мога ли да го направя сега и да се запиша със закъснение?

За съжаление, това не е възможно. Записването на новоприетите студенти в магистърската степен се извършва въз основа на заповед на ректора и е обвързано с конкретни срокове. Няма възможности за гъвкаво включване след изтичането на тези срокове.

Нямах пълна увереност в знанието си на другия чужд език и затова кандидатствах само с единия. Мога ли допълнително да добавя и другия?

За съжаление, това също не е възможно. Четирите възможни комбинации, с които можете да бъдете приети и записани в МП „Превод“, са следните:

 • английски език
 • английски и френски език
 • френски език
 • френски и английски език

Тъй като учебните планове за четирите комбинации имат леки различия, не е възможно да смените, да добавите или да извадите език от своята първоначална комбинация.

Не се колебайте да кандидатствате с двата езика от самото начало!

Каква професионална квалификация ще фигурира в дипломата ми след завършването на МП „Превод“?

В зависимост от направлението, в което кандидатствате и сте приети, Вашата професионална квалификация ще бъде следната:

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Придобита професионална квалификация:

 • Магистър по Английска филология. Превод.
  Преводач с английски език; или
  Преводач с английски и френски език

или:

 • Магистър по Френска филология. Превод.
  Преводач с френски език; или
  Преводач с френски и английски език
Какви са възможностите за стажове в чужбина?

Възможностите са богати и разнообразни. Някои от тях са:

 • Студентска мобилност по Erasmus+
 • Стажове по национални стажантски програми
 • Стажове със стипендии на AUF
 • Платени и неплатени стажове в европейските институции (Европейска комисия, Европейски парламент, ЕЦБ)

 

Ние съобщаваме своевременно за всички възможности за стажове. Следете ни за актуална информация за студентските мобилности!