Магистърска програма „Превод“ с английски и френски език - СУ, ФКНФ