Магистърска програма „Превод“

член на Европейската мрежа на магистърски програми по превод ЕМТ от 2009 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Катедра „Англицистика и американистика“ и катедра „Романистика“
СПЕЦИАЛНОСТИ: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Въведение

В глобализирания свят днес, в който циркулира огромен обем от многоезични данни, преводът продължава да бъде все по-необходим, а качеството му придобива критична важност. Необходимо е професионалистите да усвояват нови преводачески компетентности и да умеят да използват новите върхови технологии разумно и полезно. Важен и динамичен процес е и успешната им професионална реализация на националния и глобалния пазар на езиковите услуги.

МП „Превод“ е академична програма, ориентирана към практиката и професионалната интеграция, постоянно актуализирана и съобразявана с най-новите европейски тенденции в обучението по превод благодарение на членството си в европейската мрежа ЕМТ.

Научете повече за програмата в раздела „За МП „Превод“.

Студенти и преподаватели от МП „Превод“ - 2022 г.

Съдържание на програмата

Теория

 • Ядро от грижливо подбрани специализирани теоретично-приложни дисциплини в областта на превода
 • Някои от тях:
  • Теория на превода
  • Езикова култура (български език)
  • Жанр, стил и превод
  • Бази данни и превод
  • Софтуер и превод
  • Текстообработка и редактиране за преводачи
  • Методология на научното изследване и на научния текст (с оглед на дипломната работа)

Специализиран превод

 • Богат избор от приложни курсове по различни видове специализиран превод
 • Например, но не само:
  • Превод на обществено-политически текстове
  • Превод на художествени текстове
  • Превод на юридически текстове
  • Европейски институции и превод
  • Последващо редактиране на машинен превод
  • Увод в синхронния превод
  • Увод в консекутивния превод
  • Превод на технически текстове
  • Превод на типова документация (френски език)
  • Превод на медицински текстове
  • Превод на икономически текстове
  • Субтитри и филмов превод (английски език)
  • Стихотворен превод
  • Творческо писане (английски език)

Роден език

 • Целенасочено усъвършенстване на родния език
 • Умения за редактиране, вкл. за последващо редактиране на машинен превод
 • Творческо писане

Технологии

 • Търсене на информация, справки, документиране
 • Работа с текстови процесори
 • Различни видове специализиран софтуер за преводачи (RWS Trados Studio, Phrase, WordFast Anywhere, LF Aligner, Zoo…)
 • Възможности за сертификация на преподаватели и студенти

Стажове

 • Задължителни стажове (120 часа) в преводаческа агенция и другаде
 • Множество възможности за студентска мобилност:
  • Мобилност по Erasmus+
  • Стажове в европейски и международни институции
  • Стажове със стипендии на AUF (от 2010 г.)
  • Платени и неплатени стажове в европейските институции (Европейска комисия, Европейски парламент, ЕЦБ)
 • Посещения на студенти от програмата на професионални форуми (TEF и др.)

Професионална реализация

 • Курс за превода като професия
 • Глобална симулация – преводачески проект
 • Гладка и успешна интеграция на пазара на езикови услуги

Компетентности на професионалния преводач

Език и култура

Тази област включва всички общи или специфични за конкретните езици лингвистични, социолингвистични, културни и транскултурни знания и умения, които изграждат основата за задълбочена преводаческа компетентност.

От кандидатите за МП „Превод“ се очаква висока степен на езикова компетентност (С1 и повече) в най-малко два работни езика.

Превод

Най-широката компетентност, която обхваща не само прехвърлянето на значения между два езика, но и стратегическите, методологически и тематични компетентности, които се използват преди, по време и след края на етапа на прехвърлянето, от първоначалния анализ на документа до крайните процедури за контрол на качеството.

Технологии

В тази компетентност се включват всички знания и умения за прилагане и подбор на настоящи и бъдещи технологии в областта на превода в рамките на процеса по превод. В нея попада също и базово познаване на технологиите за машинен превод и способност за прилагането му при евентуална необходимост.

Лични и междуличностни умения

В тази област на компетентности попадат всички така наричани „меки“ умения, които подкрепят гъвкавостта, способността за адаптиране и пригодността за заетост на професионалистите в областта на превода и езиковите услуги.

Предоставяне на езикови услуги

Тук се включват всички умения, свързани с осъществяването на преводи и по-общо с предоставянето на езикови услуги в професионален контекст, от информираност за клиенти, посредници и потребители до управление на проекти и осигуряване на качество.

Европейска рамка на ЕМТ, 2022 г.

Европейската рамка на преводаческите компетентности е създадена през 2009 г. от мрежата на магистърска програми по превод ЕМТ, преработена съществено през 2017 г. и актуализирана през 2022 г. Днес тя е един от водещите стандарти за обучението на преводачи в целия Европейски съюз и отвъд него, както в академичните институции, така и в езиковата индустрия. МП „Превод“ изцяло съобразява обучението си със стандартите, зададени от тази рамка.

Защо да изберем МП „Превод“?

Професионално ориентирано обучение

01

При филологическото обучение в бакалавърската степен се дава предимство на т.нар. учебен превод. В нефилологическите специалности не се изучава превод. Преводът обаче е високоспециализирана професионална дейност. Магистърската ни програма съчетава академичен дух и приложна насоченост и подготвя качествено студентите за успешна професионална реализация на пазара на езиковите услуги.

Много видове специализиран превод

02

Освен превода на художествени текстове, който се застъпва основно в бакалавърската степен, в МП „Превод“ се предлагат множество различни видове специализиран превод.

Надграждане на преводачески умения и компетентности

03

Обучението в МП „Превод“ се основава на вече придобити езикови знания и умения, които надгражда със специализирани преводачески умения и компетентности.

Преподаватели практици

04

Всички преподаватели в МП „Превод“, независимо дали са от академичната или от професионалната колегия, са и практикуващи преводачи в различни области на превода. Така обучението придобива още по-устойчиви основания, адекватност и актуалност.

Европейски критерии за качество на обучението

05

МП „Превод“ е член на Европейската мрежа на магистърски програми ЕМТ от 2009 г. и носител на Европейския знак за качество ЕМТ. Това гарантира актуалност, качество и оптимално съответствие на обучението с реалностите на пазара.

Успешна реализация на пазара на труда

06

Нашите дипломанти са много търсени млади професионалисти на националния и европейския пазар на езикови услуги. Те лесно намират отлична професионална реализация в страната и в чужбина.

Вашите преподаватели

Проф. д.ф.н. Весела Генова

Съръководител на МП „Превод“

Бази данни и превод

Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи

Софтуер и превод

Европейски институции и превод (английски и френски език)

Последващо редактиране на машинен превод (английски и френски език)

Преводачески проект – симулация

Доц. д-р Мария Пипева

Съръководител на МП „Превод“

Превод на художествени текстове (английски език)

Методология на научното изследване и на научния текст

Проф. д.ф.н. Евгения Панчева

Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове

Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Теория на превода

Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове

Жанр, стил и превод (френски език)

Превод на художествени текстове (френски език)

Превод на технически текстове (френски език)

Проф. д-р Корнелия Славова

Англоезична хуманитаристика и превод

Проф. д-р Надежда Сталянова

Езикова култура

Доц. д-р Зелма Каталан

Жанр, стил и превод (английски език)

Доц. д-р Калина Братанова

Превод на икономически текстове (английски език)

Доц. д-р Маргарита Руски

Превод на юридически текстове (френски език)

Доц. д-р Христо Стаменов

Съпоставително езикознание (английски-български)

гл. ас. д.ф.н Ивайло Буров

Управление на преводаческата дейност

Съпоставително езикознание (френски-български)

гл. ас. д-р Ангел Игов

Преводна рецепция на англоезична литература

Стихотворен превод (английски език)

гл. ас. д-р Владимир Филипов

Превод на обществено-политически текстове (английски език)

Консекутивен превод (английски език)

гл. ас. д-р Елена Динева

Превод на обществено-политически текстове (френски език)

гл. ас. д-р Илина Амер

Превод на юридически текстове (английски език)

гл. ас. д-р Мария Димитрова

Творческо писане

ас. Лика Пищалова

Синхронен превод (английски език)

ас. Мария Тодорова

Софтуер и превод

Последващо редактиране на машинен превод (английски и френски език)

хон. ас. д-р Мариана Павлова

Превод на медицински текстове (английски език)

хон.ас. Андрей Георгиев

Филмов превод и субтитри (английски език)

хон.ас. Иван Найденов

Превод на технически текстове (английски език)

хон. ас. Станимир Делчев

Превод на типова документация (френски език)

Синхронен превод (френски език)

Консекутивен превод (френски език)

За връзка с нас

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете!